เนื้อหาการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2560 (ม.4-ม.6) [29 มิ.ย. 60]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์ สายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์ สายศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ สายศิลป์

Read more

ใบสมัครเรียนพิเศษ [18 พ.ค. 60]

Latest School NewsSchool News

ใบสมัครเรียนพิเศษตอนเย็น ป.1-ป.6 วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์ ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1-2560 ใบสมัครเรียนพิเศษวันเสาร์ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใบสมัครเรียนสนทนาภาษาอังกฤษตอนเย็น ป.2-ป.6

Read more

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 [15 พ.ค. 60]

ระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

100 คะแนนเต็ม O-NET ปีการศึกษา 2559

Latest School NewsSchool News

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์   11802 นายชัยพร สิทธวีร์ ม.6/1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์ 13069 นายสรุจ  ตันมีสุข ม.3/1 13090 นายกษิดิศ  แสงรุ่งโรจน์ ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษ 13063 นายยูกิ  สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์ 14383 ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1 14382 ด.ช.กฤตพล เวทยวิศิษฏ์ ป.6/2 14313 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6/1 14513 ด.ช.กานต์พนธ์ พู่จิตร์กานนท์ ป.6/1 14456 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1 14541 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6/1 15317 ด.ช.ภูมิฤท

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School