100 คะแนนเต็ม O-NET ปีการศึกษา 2559

Latest School NewsSchool News

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์   11802 นายชัยพร สิทธวีร์ ม.6/1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์ 13069 นายสรุจ  ตันมีสุข ม.3/1 13090 นายกษิดิศ  แสงรุ่งโรจน์ ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษ 13063 นายยูกิ  สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์ 14383 ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1 14382 ด.ช.กฤตพล เวทยวิศิษฏ์ ป.6/2 14313 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6/1 14513 ด.ช.กานต์พนธ์ พู่จิตร์กานนท์ ป.6/1 14456 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1 14541 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6/1 15317 ด.ช.ภูมิฤท

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School