ลูกเสือ ป.3 จิตอาสาบริจาคยาสามัญ

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมด้วยคณะครู และลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคยาสามัญแก่ชุมชนตำบลเกาะพลับพลา และหมู่บ้านหนองนกกระเรียน จ.ราชบุรี โดยมีนายชัยยันต์ ยกกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพลับพลา, นางมาลินี ทับทิมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพลับพลา และนายปัญจะ ทับทิมทอง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS

Read more

MOU โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กับ Vancouver School Board

ActivitiesLatest News

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ Miss Barbara Onstad, District Principal and International Education of Vancouver ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กับ Vancouver School Board ประเทศแคนาดา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน พร้อมกันนี้ผู้แทนครูได้ร่วมต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโรงเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ActivitiesLatest News

Mr. Steve Burt, Director of International Education of Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ มาบรรยายแนะนำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 5 เดือน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันพ่อแห่งชาติ 2562

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนพ่อ 2 ท่านมาเป็นประธาน ได้แก่ คุณชณัฐ ภัคเวโรจน์ และคุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ พร้อมทั้งผู้แทนคุณพ่อทุกระดับชั้น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมการแสดงที่สร้างความประทับใจ ในชุด “รำลึกในหลวงของแผ่นดิน”, ภาพยนตร์สั้นวันพ่อ, พิธีกราบรำลึกพระคุณพ่อ และการแสดงชุดพิเศษของ Savio Chorus, นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถเพื่อรำลึกพระคุณพ่อ อาทิ เขียนจดหมายถึงคุณพ่อ ออกแบบบัตรอวยพรวันพ่อ เป็นต้น VIEW MORE PHOTOS

Read more

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันพุธที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฉีดวัคซีนชั้น ป.1 และ ป.6

ActivitiesLatest News

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารภ เขตราชเทวี มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และมาฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ และบาดทะยัก เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

หลอดไฟฟิลิปส์จัดกิจกรรมให้ความรู้การถนอมดวงตา

ActivitiesLatest News

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหลอดไฟฟิลิปส์ ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการถนอมดวงตา และอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้า โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันตอบปัญหาง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ActivitiesLatest News

เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก และ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ 300 ความดี แก่ลูกเสือ 24 คน ในโครงการ “ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ต้อนรับบ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คณะครู ให้การต้อนรับคุณพ่อพรจิต  พูลวิทยกิจ อธิการ พร้อมด้วยอภิรติกชน และเยาวชน บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ART FESTIVAL ครั้งที่ 4

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ให้เกียรติชมกิจกรรม ART FESTIVAL ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “วรรณกรรม” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ อาทิ การสร้างชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้ MAKE UP EFFECT และงาน BODY PAINT เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School