อบรมลูกเสือจราจร

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมหลักสูตรจราจรให้แก่กองลูกเสือจราจร จำนวน 30 คน เพื่อให้ลูกเสือนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรแก่ผู้ใช้รถในบริเวณโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มาให้การอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น อีกทั้งมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ActivitiesLatest News

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ป.6 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาโดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากนั้นได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นแด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 35 คน ในหัวข้อ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี “ย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องกรุงศรี 350 ปี มิสซังสยาม” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านทางการเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านโปรตุเกส วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ในโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” เสริมสร้างนักเรียนสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ก้าวออกสู่การประกาศข่าวดี ด้วยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักกับทุกคนได้ โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี VIEW MORE PHOTOS

Read more

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยให้นักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และอีก 2 หน่วยเลือกตั้งสำหรับชั้นมัธยมศึกษา รวมเป็นทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ คือ ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชพล ชาติพยัคฆ์ ม.6/1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ActivitiesLatest News

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออธิการ คุณพ่อรองอธิการ

ActivitiesLatest News

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 และวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อทั้งสองท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นการแสดงรำอวยพร กล่าวคำอวยพร พร้อมทั้งร้องเพลงอวยพรวันเกิด ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการส่งความสุขแด่คุณพ่อภายใต้บรรยากาศไทย ๆ สไตล์มนต์รักลูกทุ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความรักของครอบครัวเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา Gannon University

ActivitiesLatest News

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา Gannon University คณะผู้ใหญ่ ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประชุมผู้ปกครองเปิดปีการศึกษา

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เพื่อเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนแต่ละระดับชั้น เพื่อมีส่วนร่วมในการประสานงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School