นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย อีกทั้งให้รู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์” สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ณ บ้านครูธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ โอกาสนี้คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า การมอบของขวัญในช่วงเทศกาลส่งความสุขนั้น มีคุณค่ามากมายเสมอ ไม่ว่าของขวัญจะมีราคามากน้อยเพียงใด แต่คุณค่าอันแท้จริงนั้นอยู่ที่ความรัก ความเอื้ออาทร และการตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ActivitiesLatest News

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.3 จำนวน 5 คน และนักเรียน ม.1 จำนวน 2 คน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS

Read more

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานคริสต์มาสเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน รื่นเริง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งเป็นการส่งความสุขแก่กันและกัน ภายในงานมีพิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู การแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร พิธีส่งความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียนโดยมีคณะผู้ใหญ่และคณะผู้บริหารเดินเยี่ยมและส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาสตามห้องเรียน ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนสนุกสนานกับเกมบิงโก ร่วมทำบุญกับเกมสอยดาว และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School