ลูกเสือชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนำลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6 ไปเข้าค่ายพักแรม เพื่อฝึกทักษะกิจกรรมและทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา VIEW MORE PHOTOS

Read more

ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ระหว่างวันอังคารที่ 3 ถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2560

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ “การเรียนการสอนคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีรติ คุวสานนท์ และ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

ป.4 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ และวิชาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ป.1 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้นักเรียนชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือสำรองเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 และวิชาพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ต้อนรับ Don Bosco Technical School

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ Rev. Fr. Eugene Xalxo และคณะครูจาก Don Bosco Technical School ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 จาก ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ART FESTIVAL ครั้งที่ 2

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้เกียรติชมกิจกรรม ART FESTIVAL ครั้งที่ 2 “SPIRIT of อีสาน” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายศิลป์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ VIEW MORE PHOTOS

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกส่งมอบดอกไม้จันทน์ด้วยใจภักดิ์ ร.9

Activities

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ พร้อมผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยคุณพัทธนันท์ โภควรไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School