ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

ActivitiesLatest News

       โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับทีมงานบริษัท ทันเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยภายในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ActivitiesLatest News

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมลูกเสือจราจร

Activities

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมหลักสูตรจราจรให้แก่กองลูกเสือจราจร จำนวน 44 คน เพื่อให้ลูกเสือสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ใช้รถในบริเวณโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มาให้การอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอัลเบรา VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Activities

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 38 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้กับนักเรียน อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

Activities

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครู โอกาสนี้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

Activities

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายชานน บุญกังวาล ม.6/1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีเปิดและเสกห้องประชุมอัลเบรา

Activities

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นประธานในพิธีเปิดและเสกห้องประชุมอัลเบรา ชั้น 3 อาคารซาวีโอ โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมด้วยผู้แทนครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม

Activities

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อ พร้อมทั้งอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง โอกาสนี้ได้มีพิธีเลี้ยงสังสรรค์ให้กับคุณพ่อมนูญและคุณพ่อศักดิ์ชัยภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง VIEW MORE PHOTOS

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษา Gannon University

Activities

คณะผู้ใหญ่ ผู้แทนครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School