พิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ActivitiesLatest News

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ทำพิธีเสกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนั้น คณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารมอบพระรูปท่านนักบุญให้กับผู้แทนห้องทุกระดับชั้น สำหรับนำไปประดิษฐานที่ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน อีกทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานวันแม่แห่งชาติ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ ได้แก่ คุณจิตตินันทน์ ลิ้มไพบูรณ์ และคุณศรีนวล ชาติพยัคฆ์ พร้อมทั้งผู้แทนแม่ทุกระดับชั้น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมการแสดงที่สร้างความประทับใจ รวมถึงพิธีกราบรำลึกพระคุณแม่ เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 161 คน โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

ActivitiesLatest News

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 15 เรื่อง ANT – MAN เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัลพระรามเก้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ และการดำเนินงานของสมาคมฯ โอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอมา และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,640.- บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันประกาศเกียรติคุณ

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานงาน “วันประกาศเกียรติคุณ” พร้อมทั้งคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมพิธี โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม ทุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ถวายเทียนพรรษา

ActivitiesLatest News

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีการกล่าวบทถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากนั้นคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 12

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้น ป.4-ม.2 จำนวน 130 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 “พลิกชีวิต พลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ด้วยการงานอาชีพและเทคโนโลยี” เริ่มต้นด้วยการศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาโครงการสวนป่าสมุนไพร ชมประมงพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้เดินทางเข้าที่พัก ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิ กิจกรรม Solar Education ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3 จำนวน 40 คน ในหัวข้อ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี “ย้อนรอยเมืองเก่า เล่าเรื่องกรุงศรี 350 ปีมิสซังสยาม” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านทางการเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านโปรตุเกส และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” เสริมสร้างนักเรียนสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ก้าวออกสู่การประกาศข่าวดี ด้วยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักกับทุกคนได้ โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี VIEW MORE PHOTOS

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร APSPA

ActivitiesLatest News

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษา ในเครือคณะซาเลเซียนแขวงประเทศออสเตรเลีย (Australian Pacific Salesian Principals Association : APSPA) โอกาสเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวซาเลเซียน เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School