พิธีรับศีลกำลังของนักเรียนคาทอลิก ป.6

Activities

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และรับศีลกำลัง ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Activities

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงาน วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก การแข่งขันตอบปัญหา “ปริศนาพ่อบอสโก” พิธีขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นขบวนแห่นักบุญยอห์น บอสโกที่มีความสง่างามสมเกียรติ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้จัดเกมหลากหลายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกภายใต้บรรรยากาศงานวัด VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งขันรายการ “ท้าให้อ่าน”

Activities

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ทีมที่ 1 : ด.ช.ชุติพนธ์  จองคำ ป.1/4, ด.ช.ศราวิน  อนุกูลสวัสดิ์ ป.2/2, ด.ช.ณฐาภพ ปรีชาธนาพล ป.4/1 และ ด.ช.ชยุต พุ่มพวง ป.4/2 พร้อมผู้ปกครอง, ทีมที่ 2 : ด.ช.ชัยวิชญ์  จรัญเรืองธีรกุล ป.2/2, ด.ช.พงษ์พิรัชย์ สาระโกเศศ ป.2/3, ด.ช.ปรวิชญ์ หรือเมืองเดิม ป.4/1 และ ด.ช.ธารา ไทยอู่ ป.4/2 พร้อมผู้ปกครอง ได้ไปบันทึกเทปการแข่งขันรายการโทรทัศน์ “ท้าให้อ่าน” เพื่อบริจาคหนังสือให้กับศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น.

Read more

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2559

Activities

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการในชื่อว่า “น้อมนำพระบรมราโชวาท ปวงไทยราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเนื่องมาจากคำสอนของพ่อ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านของผู้ปกครอง VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานวันผู้ปกครอง “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล”

Activities

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 โดยในปีนี้การแสดงของนักเรียนได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง การออกร้านจำหน่ายอาหารของห้องเรียนต่างๆ

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

Activities

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

Activities

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

Activities

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

Activities

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทยสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

Read more

ต้อนรับ Okayama Science High School

Activities

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Okayama Science High School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School