ถวายเทียนพรรษา

Activities

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น  ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมียอดเงินบริจาค 41,593.75.-บาท

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

Activities

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านสวนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Read more

Pizza Hut ท้าลองความอร่อย

Activities

Pizza Hut มาจัดกิจกรรม Pizza Hut ท้าลองความอร่อย ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก และแจก Pizza ให้ชิมฟรี บริเวณอาคารมารีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ อาจารย์ชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์ และอาจารย์สุภาวดี วงษ์ประเสริฐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สรุปผลการตรวจประเมิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ระดับคุณภาพ “ดีมาก”

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Activities

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ ให้เกียรติร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล และเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

Read more

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14

Activities

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 181 คน โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559  

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Activities

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ บ้านสวนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Read more

ซ.ด.ร่วมโครงการ “ห่วงหู กระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อขาเทียมคนพิการ”

Activities

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในโอกาสดำเนินโครงการ “ห่วงหูกระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อขาเทียมคนพิการ” ซึ่งเป็นการรับบริจาคจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 80 กิโลกรัม และนำไปบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีผู้แทน รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School