ชนะเลิศจักรยาน BMX

AchievementsLatest News

ด.ช.วัชนันทน์ นนตรี ป.2/2 ได้รางวัลชนะเลิศ รุ่นยุวชนอายุ 8 ปีชาย จากการแข่งขันจักรยาน BMX รายการ “บี เอ็ม เอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นยุวชนอายุ 8 ปีชาย จากการแข่งขันจักรยาน BMX รายการ “SAT Thailand BMX Invitation 2019” ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ สนาม BMX ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศแบดมินตัน

AchievementsLatest News

ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.6/4 แข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ “Ford Thanya Klongsong Junior Badminton Super Cup 2019” ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท BS รุ่น 13 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ สนาม R19 ธัญบุรี คลองสอง จ.ปทุมธานี และแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ “Siridaj Championship Kelasi Cup 2” ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ รุ่น 15 ปี ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศิริเดชแบดมินตัน อ.มาบตาพุด จ.ระยอง VIEW MORE PHOTOS

Read more

100 คะแนนเต็ม NT ด้านคำนวณ

AchievementsLatest News

ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.4/1 และ ด.ช.พล นิโคลาช รัตนฤาทัย ป.4/4 สอบได้ 100 คะแนนเต็มด้านคำนวณ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ที่ 3 ประดิษฐ์ Robot

AchievementsLatest News

ด.ช.สรัล เกื้อหนุน ป.5/4 ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันประดิษฐ์ Robot เพื่อพิชิตเขาวงกตมฤตยู รายการ A-Robot Competition 2019 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

อันดับ 2 ของประเทศ กีฬาสแต็ค

AchievementsLatest News

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (WSSA 2019 Thailand Open Sport Stacking Championships – TOSSC) รุ่นอายุ 15-18 ปีชาย ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ด.ช.พันธุ์ธัช พิศาลสวรรยา ม.3/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY (อันดับ 2 ของประเทศ) นายภัฏ ดารานันทน์ ม.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY (อันดับ 2 ของประเทศ), รองชนะเลิศอันดับ 2

Read more

4 เหรียญเงินกีฬาเอ็กซ์ตรีม

AchievementsLatest News

นายณฐรัฐ ไทรสาคร ม.5/2 เข้าแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม EXTREME SPORTS กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 Roller Freestyle จัดโดยกรมพลศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Mini Ramp, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท High Jump, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Skate Cross และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Stunt Park รุ่นอายุ 13-18 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน VIEW MORE PHOTOS

Read more

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.4/1 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 68 ผู้เข้าสอบ 2,162 คน เข้ารอบเจียระไนเพชร : นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1, นายบรรพ์ บุนนาค ม.5/1, นายจิรภัทร ธุวจิตต์ ม.6/1 และ นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.6/1 VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์วิทย์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่ง นายปฏิภาค จุลพลัง ม.4/1, นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.4/1 และ นายมณฑ์ปราชญ์ ปรมาภูติ ม.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ระบบฟอกควันอัจฉริยะ (Smart Air Purifier System, SAPuS) โดย นายวทัญญู ศรีทอง ครูที่ปรึกษา VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองแดงโครงงานวิทย์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่ง นายปัญญ์ ธัญกิจจานุกิจ ม.4/1, นายศิรภพ จุลละภมร ม.4/1 และ นายหฤษฎ์ อัชฌาวนิชย์ ม.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเตรียมพลาสติกชีวภาพ (CarboxyMethyl Cellulose, CMC) จากเปลือกขนุนและเปลือกทุเรียน โดย นายวทัญญู ศรีทอง ครูที่ปรึกษา VIEW MORE PHOTOS

Read more

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.3/1 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 32 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผู้เข้าสอบ 1,769 คน เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.กันตินันท์ พรหมวรานนท์ ม.2/1, ด.ช.ธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.3/2, ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.3/3 และ ด.ช.พชร ไช่ ม.3/5 VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School