เข้ารอบ 50 คน Toon Talent Season 1 ระดับมัธยม

Achievements

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลนักเรียนที่เข้ารอบระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จากการประกวดวาดภาพต่อเติมจินตนาการหัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คในฝัน” กับโครงการ Toon Talent Season 1 จัดโดย สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน ได้รับเกียรติบัตร และบัตรสมนาคุณ จำนวน 3 คน : ด.ช.ภูมิแผ่นดิน สินธุสุวรรณ์ ม.2/3, นายกฤตณัฐ รัตนเดชากุล ม.4/1 และ นายภูมิ จารุวิริยะรุ่ง ม.4/1

Read more

รองชนะเลิศบาสเกตบอล ม.ต้น

Achievements

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล SAINT GABRIEL’S COLLEGE CHALLENGE ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ และเหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.เจตนิพัทธ์ พบสุข ม.2/4, ด.ช.ชิษณุพงษ์ คชภักดี ม.2/4, ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.2/5, ด.ช.ปิยวัฒน์ ศรภักดี ม.3/2, ด.ช.กานต์ ศุกระกาญจน์ ม.3/2, ด.ช.ธนธัช บุญอนุวัฒน์ ม.3/2, ด.ช.พิชญุตม์  ปุญญนิรันดร์ ม.3/3, ด.ช.เศรษฐวิทย์ ภูมิสัทธรรม ม.3/5, ด.ช.อาชัญ เอี่ยมจุ้ย ม.3/5 และ ด.ช.กฤตพัฒน์  มูลตุ้ย ม.3/5

Read more

ชนะเลิศบาสเกตบอล ม.ปลาย

Achievements

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล SAINT GABRIEL’S COLLEGE CHALLENGE ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเหรียญทอง ได้แก่ นายธิติธรณ์ ชัยชาญชีพ ม.4/2, นายดรัณ อุทยานะกะ ม.4/3, นายชวิน ห้วยหงษ์ทอง ม.5/2, นายวรากร สิทธิเนตรสกุล ม.5/2, นายพิเชฐ ตั้งชัยสิน ม.5/4, นายกษิดิศ นนทวานิช ม.5/4, นายสุธีร์ กิจนาบูรณ์ ม.5/4, นายศุภวิชญ์ ทนงศักดิ์ ม.6/1, นายสวิตต์ วิรุฬห์บรรเทิง ม.6/2 และ นายกันต์ธีร์ นาคนาวา ม.6/5

Read more

The Paseo Speed Stacking Championships 2016

Achievements

ผลการแข่งขัน The Paseo Speed Stacking Championships 2016 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ The Paseo รามคำแหง มีดังนี้ ด.ช.พันธุ์ธัช พิศาลสวรรยา ป.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 11 ปี ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.1/4 ชนะเลิศ อันดับ 4 รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป

Read more

แชมป์วงดนตรี Acoustic ฉลองนักบุญดอมินิก

Achievements

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการประกวดวงดนตรี Acoustic ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ปีการศึกษา 2559 โล่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพงศกร พงษ์วชิรินทร์ ม.6/4, นายณัฐชนน พนมวนาภิรัต ม.6/4, นายพงศภัทร จันทะพันธ์ ม.6/4 และ นายณฤกษ์  พรพัฒน์กุล ม.6/4

Read more

เหรียญทองว่ายน้ำ

Achievements

ด.ช.ปัญกร สุวรรณโชติ ป.6/5 แข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15 รุ่น 11 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับ 1 เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรอันดับ 1 ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และเกียรติบัตรอันดับ 5 ท่ากรรเชียง 50 เมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร

Read more

Honda Super Idea Contest 2016

Achievements

การประกวดผลงานทางจินตนาการ โครงการ Honda Super Idea Contest 2016 “คิด(ส์) กระหึ่มโลก” มีนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 คน ผ่านเข้ารอบ 70 คน และได้ร่วมกิจกรรม Workshop เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 : ด.ช.สิรวิชญ์ มั่งมี ป.3/3  และ ด.ช.กันตณัฐ อาชาไนย ป.3/6

Read more

เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย Toon Talent Season 1

Achievements

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลนักเรียนที่เข้ารอบระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จากการประกวดวาดภาพต่อเติมจินตนาการหัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คในฝัน” กับโครงการ Toon Talent Season 1 จัดโดย สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน ได้รับเกียรติบัตร และบัตรสมนาคุณ จำนวน 6 คน : ด.ช.ธีเดช  ธวัชนันทชัย ป.3/2, ด.ช.เมธัส  ฉัตรตระกูล ป.3/3, ด.ช.ธัญชนน  เสนาดี ป.3/5, ด.ช.จิรภัทร  ชิวารักษ์ ป.5/3, ด.ช.พสิษฐ์  จิวัธยากูล ป.5/5 และ ด.ช.ธนัฐ  ธวัชนันทชัย ป.5/6

Read more

รองแชมป์ Bangkok Bible Contest

Achievements

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 2 แข่งขันทีมละ 2 คน ณ บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลมีดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 2 (จากผู้แข่งขัน 33 ทีม) ได้รับเกียรติบัตร, พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ และเงินรางวัล 1,000 บาท : ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.ภูมิฤท อำมฤคโชค ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนการแข่งขันผ่านร้อยละ 70 : ด.ช.กุลเสฏฐ์ นทีทองรุ่งศักดิ์ ป.5/1, ด.ช.โชคชัย อัศวพรชัย ป.5/4, ด.ช.นภัทร ยนปลัดยศ ม.1/2, ด.ช.ภาสกร ธาดาประทีป ม.1/4, ด.ช.วงศ์วิสุทธิ์ ประจักษ์วิทย์ ม.2/1, ด.ช.ณัฐกฤษณ์

Read more

ว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์

Achievements

ผลการแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐมมีดังนี้ ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.4/6 ได้รับ 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปีชาย อยู่อันดับที่ 4 ของรุ่น ด.ช.กุลภัทร์ แก่นไทย ม.1/5 ได้รับ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน รุ่น 13 ปีชาย อยู่อันดับที่ 4 ของรุ่น

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School