ตัวแทนกรุงเทพฯ แข่งขันกฎหมายวันรพี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5, นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน ม.5/5 และ นายภูดิศ ศิลาอาสน์ ม.6/5 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

Related Posts

ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
Achievements, Latest News
ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School