แชมป์บาสเกตบอล ม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันบาสเกตบอล SAINT GABRIEL’S COLLEGE CHALLENGE 2017 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล : นายธาวิณ ภัคเวโรจน์ ม.4/1, นายปิยวัฒน์ ศรภักดี ม.4/3, นายพิชญุตม์ ปุญญนิรันดร์ ม.4/3, นายธนธัช  บุญอนุวัฒน์ ม.4/5, นายธิติธรณ์ ชัยชาญชีพ ม.5/1, นายดรัณ อุทยานะกะ ม.5/3, นายชวิน ห้วยหงษ์ทอง ม.6/2, นายวรากร  สิทธิเนตรสกุล ม.6/2, นายณฐกฤต อารยะสัจพงษ์ ม.6/2, นายรวิศพล ชำนิวิกัยพงศ์ ม.6/2, นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ ม.6/3, นายพิเชฐ ตั้งชัยสิน ม.6/4, นายกษิดิศ นนทวานิช ม.6/4, นายสุธีร์ กิจนาบูรณ์ ม.6/4 และ นายอภิสฤษฎิ์ บุญทรัพย์ทีปกร ม.6/5

Related Posts

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School