ตอบปัญหารัฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่ง นายปัณณทัต จิตตกูล ม.5/1 และ นายสุวิจักขณ์ ภูอำไพพงษ์ ม.5/2 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

Related Posts

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School