ศิลปหัตถกรรมระดับมัธยม

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล

 • ด.ช.ภคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ์ ม.2/4 เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • ด.ช.วรภัทร ติรวิภาส ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • ด.ช.ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • ด.ช.พีรวิชญ์ ธนเศรษฐ์โสธร ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • นายปภพ ศรีสุตา ม.5/1 เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • นายภูมิ จารุวิริยะรุ่ง ม.5/1 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • นายปฏิพัทธ์ ดลตระกูล ม.5/1 เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • นายถิรวัฒน์ รัชดาทิตย์ ม.5/4 เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • นายศิววิชญ์ แสงนาทร ม.5/4 เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • นายฉมา ชาตินักรบ ม.5/5 เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • นายจักรภัทร เบญจาศุภวรรณ ม.6/2 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-ม.6

Related Posts

รองแชมป์ลีลาศ ม.2
Achievements, Latest News
รองแชมป์ลีลาศ ม.2

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2 ตัวแทนนักกีฬาลีลาศในสังกัดสมาคมลีลาศแห่งประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School