มอบเกียรติบัตร SAVIO CHORUS

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุม SAVIO CHORUS ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีความสามารถด้านการขับร้องบทเพลงประสานเสียง และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน และงานอภิบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School