เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยให้นักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และอีก 2 หน่วยเลือกตั้งสำหรับชั้นมัธยมศึกษา รวมเป็นทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ คือ ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชพล ชาติพยัคฆ์ ม.6/1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School