เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยให้นักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และอีก 2 หน่วยเลือกตั้งสำหรับชั้นมัธยมศึกษา รวมเป็นทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ คือ ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชพล ชาติพยัคฆ์ ม.6/1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

Related Posts

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่
Activities, Latest News
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเปิดปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่ออนุสิทธิ์  จันทร์เพ็ญ

SPRING CAMP in CANADA
Activities, Latest News
SPRING CAMP in CANADA

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนในเครือ Vancouver School Board ร่วมกันจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School