สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 15 เรื่อง ANT – MAN เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัลพระรามเก้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ และการดำเนินงานของสมาคมฯ โอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอมา และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,640.- บาท

Related Posts

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School