สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 15 เรื่อง ANT – MAN เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัลพระรามเก้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ และการดำเนินงานของสมาคมฯ โอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอมา และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,640.- บาท

Related Posts

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่
Activities, Latest News
วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School