ต้อนรับที่ปรึกษาคุณพ่ออัคราธิการ

คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาของคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ได้มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน โดยมีวงดุริยางค์ของโรงเรียนบรรเลงเพลง ทุกคนขับร้องเพลงบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน เพื่อเป็นการต้อนรับ จากนั้นคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ในนามคณะผู้ใหญ่ ตามด้วยการมอบช่อดอกไม้ในนามคณะครูและนักเรียน
และโอกาสนี้คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ได้กรุณาให้โอวาทและข้อคิดกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พ่อมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางเยาวชนอันเป็นที่รัก ในตอนหนึ่งคุณพ่อได้กล่าวถึงศิษย์เก่าซาเลเซียนท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการอบรมตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก ท่านผู้นี้ยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโก ที่ยอมเสียสละความสุขในชีวิตเพื่อทำงานอยู่ท่ามกลางเยาวชน
ซึ่งหลังจบพิธีการต้อนรับแล้ว คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณะครูฝ่ายต่าง ๆ ด้วย

Related Posts

ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม
Activities, Latest News
ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม

คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันที่สอง
Activities, Latest News
คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันที่สอง

คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาของคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก อย่างเป็นทางการ

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School