ต้อนรับที่ปรึกษาคุณพ่ออัคราธิการ

คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาของคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ได้มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน โดยมีวงดุริยางค์ของโรงเรียนบรรเลงเพลง ทุกคนขับร้องเพลงบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน เพื่อเป็นการต้อนรับ จากนั้นคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ในนามคณะผู้ใหญ่ ตามด้วยการมอบช่อดอกไม้ในนามคณะครูและนักเรียน
และโอกาสนี้คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ได้กรุณาให้โอวาทและข้อคิดกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พ่อมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางเยาวชนอันเป็นที่รัก ในตอนหนึ่งคุณพ่อได้กล่าวถึงศิษย์เก่าซาเลเซียนท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการอบรมตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก ท่านผู้นี้ยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโก ที่ยอมเสียสละความสุขในชีวิตเพื่อทำงานอยู่ท่ามกลางเยาวชน
ซึ่งหลังจบพิธีการต้อนรับแล้ว คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณะครูฝ่ายต่าง ๆ ด้วย

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School