คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันที่สอง

คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาของคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก อย่างเป็นทางการ เป็นวันที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยช่วงเช้าได้พบกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนที่ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน ต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมภายในอาคารมารีย์ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องขับร้องเซซีลีอา ห้องนาฏยศิลป์ไทย ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมอาคารบอสโก ห้องสมุดมาร์การีตา ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน จนได้เวลาสมควรจึงได้ไปลงนามในสมุดเยี่ยม เป็นอันสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

Related Posts

ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม
Activities, Latest News
ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม

ต้อนรับที่ปรึกษาคุณพ่ออัคราธิการ
Activities, Latest News
ต้อนรับที่ปรึกษาคุณพ่ออัคราธิการ

คุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาของคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School