ตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผลการแข่งขัน : นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้ลำดับที่ 30 จาก 398 คน

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School