คณิตเพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ผลการแข่งขัน
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท : นายพลภัทร จงวัฒนศิริ ม.6/1
– เข้ารอบเจียระไนเพชร : นายชิติพัทธ์ บุณยมานนท์ ม.6/1 และ นายวรวัตร เพิ่มพงศาเจริญ ม.6/1

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School