เหรียญเงิน STACK ประเภททีม

การแข่งขัน STACK รายการ Assumption Thonburi Sport Stacking Cup เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการแข่งขัน มีดังนี้
– ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.3/4 ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภท DOUBLE และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม
– ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ์ ม.3/3 ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภท DOUBLE และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม
– ด.ช.พันธุ์ธัช พิศาลสวรรยา ม.2/3 ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม
– นายก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.4/4 ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School