อบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ

ด.ช.กานต์ จิวัธยากูล ม.3/1 ผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร และผ่านคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 2 สอวน. (1 ใน 75 คน) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ต่อไป

Related Posts

รองชนะเลิศ  LINE Hackathon 2019
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School