แข่งขันความสามารถคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ดังนี้
– นายพลภัทร จงวัฒนศิริ ม.6/1
– นายชิติพัทธ์ บุณยมานนท์ ม.6/1
– นายรังสี เบญจอนันต์พงศ์ ม.6/1
– นายวรวัตร เพิ่มพงศาเจริญ ม.6/1
– นายกษิดิ์เดช วศินวสุกุล ม.6/1
– นายสพลเชษฐ์ สุทัศนทรวง ม.6/1
– นายพิชญะ ทองกู้เกียรติกูล ม.6/1
– นายพิสิษฐ์ ทองประเสริฐ ม.6/1

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School