เหรียญทองเดี่ยวดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ในเทศกาลดนตรี ACT MUSIC FESTIVAL 2018 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกซ้อมโดย มาสเตอร์สุรเชษฐ์ ภักตร์ผ่อง, มิสสุคนธา รอพันธ์ และมาสเตอร์ชัยณรงค์ นุ้ยแก้ว ผลการแข่งขันดังนี้

  • ด.ช.ณัฐพัชร์ วิเศษรักสกุล ป.6/2 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท ประเภทซอด้วง
  • ด.ช.พรภวิษย์ งามวิไล ป.6/2 รางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติ ประเภทขิมสาย
  • ด.ช.ภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.3/1 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทขิมสาย
  • ด.ช.ณัทธร นครชัย ป.5/3 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทขิมสาย
  • ด.ช.ธัญหณธีร์ สุชาตานนท์ ป.5/1 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทซอด้วง
  • ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.5/1 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทซอด้วง
  • ด.ช.อักษร กิตติบุญญาคุณ ป.6/2 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทซออู้
  • ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทระนาดเอก
  • ด.ช.อภิภู นันทไพฑูรย์ ป.6/1 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทจะเข้
  • ด.ช.จิรัฏฐ์  จิตต์รัตนสิริ ป.6/3 รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร ประเภทจะเข้

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School