พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 2

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพวันที่สอง เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าลงมาบอกมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลับไปหาพระเจ้า จงทำดี มีความรักต่อกันและกัน มีความซื่อสัตย์ มีสันติ มีความสุข ความยุติธรรม พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ให้เรากลับไปมีชีวิตนิรันดร Holy Christmas พระเยซูอยู่ที่ไหน ที่นั่นย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

Related Posts

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน
Activities, Latest News
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน โดยคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประเทศไทย 7

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School