พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 2

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพวันที่สอง เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าลงมาบอกมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลับไปหาพระเจ้า จงทำดี มีความรักต่อกันและกัน มีความซื่อสัตย์ มีสันติ มีความสุข ความยุติธรรม พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ให้เรากลับไปมีชีวิตนิรันดร Holy Christmas พระเยซูอยู่ที่ไหน ที่นั่นย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School