พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 2

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพวันที่สอง เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าลงมาบอกมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลับไปหาพระเจ้า จงทำดี มีความรักต่อกันและกัน มีความซื่อสัตย์ มีสันติ มีความสุข ความยุติธรรม พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ให้เรากลับไปมีชีวิตนิรันดร Holy Christmas พระเยซูอยู่ที่ไหน ที่นั่นย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

Related Posts

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ
Activities, Latest News
ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

งานต้อนรับสมาชิกใหม่
Activities, Latest News
งานต้อนรับสมาชิกใหม่

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562เมื่อวันเสาร์ที่16 มีนาคม 2562 ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School