พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.3 จำนวน 6 คน และนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5 จำนวน 1 คน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี

Related Posts

สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ
Activities, Latest News
สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ” โดยมีพิธีสรงน้ำแม่พระ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School