นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School