นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

Related Posts

สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ
Activities, Latest News
สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ” โดยมีพิธีสรงน้ำแม่พระ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School