กิจกรรม Blackmores B for Earth

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส ในโครงการ Blackmores B for Earth ปีที่ 5 “1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง” จัดโดยบริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : ด.ช.ตฤณศิริ เผือกตระการ ป.5/4, ด.ช.ปรินทร์ จันทร์ทอง ป.5/4, ด.ช.ปภาวิน สุกัณฑา ป.5/4, ด.ช.สันติรัก ลาภเบญจกุล ป.5/4 และ ด.ช.เตชินท์ ชามาตย์ ป.5/4

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School