งานวันผู้ปกครอง “S.D. สามช่า หรรษาทั้งครอบครัว”

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “S.D. สามช่า หรรษาทั้งครอบครัว” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 กิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การออกร้านจำหน่ายอาหารของผู้ปกครองและนักเรียน โอกาสนี้ มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่นักเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออกแบบเหรียญและเสื้อที่ระลึกงานเดิน – วิ่งการกุศล

Parent’s Day “S.D. Sam Cha Fun For The Whole Family”
Saint Dominic School organized an awesome event held a “Parent’s Day” to build relationships of the community and the school under the theme of “S.D. Sam Cha Fun for the Whole Family” on Saturday 26th January 2019. The features of the event filled with wonderful performances, and delicious food. Moreover, the event was a great opportunity for the Parent Teacher Association to award scholarships to our students. With the overall atmosphere of happiness, it made this event enjoyable to everyone who attended.

Related Posts

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ
Activities, Latest News
ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

งานต้อนรับสมาชิกใหม่
Activities, Latest News
งานต้อนรับสมาชิกใหม่

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562เมื่อวันเสาร์ที่16 มีนาคม 2562 ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School