งานวันผู้ปกครอง “S.D. สามช่า หรรษาทั้งครอบครัว”

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “S.D. สามช่า หรรษาทั้งครอบครัว” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 กิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การออกร้านจำหน่ายอาหารของผู้ปกครองและนักเรียน โอกาสนี้ มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่นักเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออกแบบเหรียญและเสื้อที่ระลึกงานเดิน – วิ่งการกุศล

Parent’s Day “S.D. Sam Cha Fun For The Whole Family”
Saint Dominic School organized an awesome event held a “Parent’s Day” to build relationships of the community and the school under the theme of “S.D. Sam Cha Fun for the Whole Family” on Saturday 26th January 2019. The features of the event filled with wonderful performances, and delicious food. Moreover, the event was a great opportunity for the Parent Teacher Association to award scholarships to our students. With the overall atmosphere of happiness, it made this event enjoyable to everyone who attended.

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School