งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคม2562 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยบาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณวิเชียร หอมถาวร เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี, การแสดงดนตรีของนักเรียน, การแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน, พิธีมอบสวัสดิการบำเหน็จแด่คุณครูที่เกษียณอายุ 3 คน ได้แก่ ม.สุรัตน์ กิมานันโท, ม.นันทวัน เรียงเครือ และ ม.วริศรา วงคติ จากนั้นเป็นพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีงานจบลงด้วยการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน

Teacher Appreciation Ceremony
Parents and Teachers Association of St. Dominic School and Saint Dominic School arranged the Teacher Appreciation Ceremony to strengthen relationships of the community and the school. The event was held on Saturday, March 9, 2019. The ceremony started with a wreath-laying ceremony and worship in order to pay homage to in front of Saint John Bosco and Saint Dominic Savio status. Afterward, Rev. Fr. Manoon Soncharoen, SDB, Rector – Director of Saint Dominic School, led the guest of honor, Mr. Wichian Homthavorn, Treasurer of Parents and Teachers Association of St. Dominic School, presided over the opening ceremony, followed by awarding scholarships to our students. Additionally, this ceremonial occasion filled with magnificent performances such as music and dance. There was also a farewell for our three beloved teachers. After the ceremony, the school board directors and teachers had the opportunity to wish students good luck and encourage them to work hard during their studies and later in their lives.

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School