กิจกรรมพบเพื่อนใหม่ชั้น ม.1-4

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมพบเพื่อนใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องขับร้องเซซีลีอา เมื่อวันอังคารที่ 12, พุธที่ 20, พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม และวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระเบียบและเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ แนะนำโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนในเครือซาเลเซียน, ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ, ระบบการอบรมของซาเลเซียน, ระเบียบโรงเรียน, เพลงโรงเรียน, กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School