สัมมนาพนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดสัมมนาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ “Let’s walk together with Don Bosco.” เพื่อเป็นการเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก โดยการยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เหรัญญิกโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครู เป็นผู้ดูแลตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Related Posts

สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ
Activities, Latest News
สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ” โดยมีพิธีสรงน้ำแม่พระ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School