สัมมนาพนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดสัมมนาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ “Let’s walk together with Don Bosco.” เพื่อเป็นการเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก โดยการยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เหรัญญิกโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครู เป็นผู้ดูแลตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School