สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ” โดยมีพิธีสรงน้ำแม่พระ นักบุญยอห์น บอสโก นักบุญดอมินิก ซาวีโอ พิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้ใหญ่ คุณครูอาวุโส การแสดงขบวนกลองยาว การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School