อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2562 แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” โดย อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, หัวข้อ “กระบวนการคิดกับประสิทธิผลแห่งการสื่อสาร” โดย อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ และ อาจารย์สุธีรา บุนนาค และ หัวข้อ FOLLOW THE LEADER Part 2 โดย บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา และ บาทหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Related Posts

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่
Activities, Latest News
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเปิดปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่ออนุสิทธิ์  จันทร์เพ็ญ

SPRING CAMP in CANADA
Activities, Latest News
SPRING CAMP in CANADA

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนในเครือ Vancouver School Board ร่วมกันจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School