เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งเป็น 4 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาผล ปรากฏว่าทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.6/1 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School