เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งเป็น 4 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาผล ปรากฏว่าทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.6/1 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School