S&P School Tour 2019

บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม S&P School Tour 2019 พร้อมจัดแสดงละครสื่อการเรียนรู้ “คืนความสดใสให้กับทะเลอีกครั้ง” และกิจกรรมแต่งหน้าขนมเค้ก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School