S&P School Tour 2019

บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม S&P School Tour 2019 พร้อมจัดแสดงละครสื่อการเรียนรู้ “คืนความสดใสให้กับทะเลอีกครั้ง” และกิจกรรมแต่งหน้าขนมเค้ก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

Related Posts

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Activities, Latest News
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
Activities, Latest News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School