White to School 2019 “ฟังไวท์น้อง”

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ค่ายเพลง White Music บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม White to School 2019 “ฟังไวท์น้อง” โดยจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินในสังกัดค่ายเพลง ได้แก่ Lula, Meyou, Duen พร้อมกับวงดนตรีของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมแสดงด้วยกิจกรรมนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นดนตรี

Related Posts

ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม
Activities, Latest News
ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม

ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
Activities, Latest News
ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School