อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 37 คน ในหัวข้อ “HOLINESS FOR YOU TOO” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านการเรียนรู้บุคคลต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียนสามพราน เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมด้วยคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Related Posts

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน
Activities, Latest News
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน โดยคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประเทศไทย 7

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School