วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก ให้เกียรติร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี) โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

Related Posts

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน
Activities, Latest News
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน โดยคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประเทศไทย 7

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School