เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โอกาสนี้คุณกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับผู้แทนโรงเรียนบริเวณซุ้มของ สช.

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School