เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โอกาสนี้คุณกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับผู้แทนโรงเรียนบริเวณซุ้มของ สช.

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School