วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย อีกทั้งอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การประกวดคัดลายมือ, การอ่านบทอาขยาน เป็นต้น

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School