วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย อีกทั้งอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การประกวดคัดลายมือ, การอ่านบทอาขยาน เป็นต้น

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School