การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในครั้งนี้จำนวน 8 โรงเรียน

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School