การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในครั้งนี้จำนวน 8 โรงเรียน

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School