กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ม.1, ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม โดยได้นิมนต์พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส พระวิทยากรวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ พระอาจารย์วรัญชัย อติญาโณ พระวิทยากรวัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Related Posts

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน
Activities, Latest News
พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School