พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก วันที่สอง

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันที่สอง เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติร่วมพิธี
หลังจบพิธี คณะผู้ใหญ่ได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้พี่ดอมินิก” และมอบรางวัลการประกวด “มุมถวายเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ” ภายใต้แนวคิด “New GEN No PLASTIC No STRAW for Dominic Savio” ให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ส่วนในภาคบ่าย มีการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ “SD Music SHOW” เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนและเพื่อเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School