ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หลังจบการประชุม ผู้ปกครองได้แยกย้ายไปตามห้องเรียนเพื่อพบครูประจำชั้นและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School