100 คะแนนเต็ม NT ด้านคำนวณ

ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.4/1 และ ด.ช.พล นิโคลาช รัตนฤาทัย ป.4/4 สอบได้ 100 คะแนนเต็มด้านคำนวณ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School