เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประถมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน

  • ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 20 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผู้เข้าสอบ 1,741 คน
  • เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ปุญญพัฒน์ จุนเจือทรัพย์ ป.6/1, .ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.6/1, .ช.พจกิจ อธิศัยตระกูล ป.6/1,  ด.ช. ศนิสรรค์  เรืองรัตน์ ป.6/1 และ .ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.6/2

Related Posts

ทดสอบความรู้พระวรสาร
Achievements, Latest News
ทดสอบความรู้พระวรสาร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562

แข่งขันทักษะลูกเสือ
Achievements, Latest News
แข่งขันทักษะลูกเสือ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

คณิตคิดเร็ว
Achievements, Latest News
คณิตคิดเร็ว

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School