เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประถมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน

  • ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 20 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผู้เข้าสอบ 1,741 คน
  • เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ปุญญพัฒน์ จุนเจือทรัพย์ ป.6/1, .ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.6/1, .ช.พจกิจ อธิศัยตระกูล ป.6/1,  ด.ช. ศนิสรรค์  เรืองรัตน์ ป.6/1 และ .ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.6/2

Related Posts

รองชนะเลิศ  LINE Hackathon 2019
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School