รองแชมป์วิ่งมาราธอน และแบดมินตัน

นายสมัชญ์  บัวสอาด ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ TU MINI MARATHON จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนลุมพินี และได้อันดับ 5 จาก 18 ประเทศ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ASIA JUNIOR SPORTS EXCHANGE GAMES 2019 BADMINTON ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Related Posts

รองชนะเลิศ  LINE Hackathon 2019
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School