แชมป์แบดมินตัน

นายสมัชญ์  บัวสอาด ม.4/4 ชนะเลิศการแข่งขัน BANGKOK BADMINTON 2019 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 ถึงวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กรุงเทพฯ

Related Posts

รองชนะเลิศ  LINE Hackathon 2019
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School