อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อHOLINESS FOR YOU TOO” เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งยังให้ตระหนักถึงหน้าที่ของคริสตชนที่ดีในบทบาทครูคาทอลิกในโอกาสที่พระศาสนจักรคาทอลิกไทยรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” (ค.ศ. 1669-2019) อีกด้วย ในการนี้คณะครูคาทอลิกเข้าชมสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดฯ โดยมีบาดหลวง อนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากรในบรรยาย

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School