คณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก นำคณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ท่องเที่ยวทัศนศึกษา ชมศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ณ เมือง โอซาก้า เกียวโต นารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School