รองแชมป์ฟุตบอล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันฟุตบอล 9 คน วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ดังนี้

 • ด.ช.ศุภณัฐ ม่วงหมอนทอง ม.3/4
 • ด.ช.ปัณณพงศ์ จาระนัย ม.3/6
 • นายกฤษณพงศ์ ชาวสุรินทร์ ม.4/2
 • นายกิตติพิชญ์ คำตรง ม.4/3
 • นายธนวัฒน์ ศรีมาลา ม.4/4
 • นายภูมิพัฒน์ อนุรักษ์อโนชา ม.4/4
 • นายกิตติภัทร์ นาคศรี ม.4/4
 • นายณัฐ บุญสิน ม.5/2
 • นายณภัทร์ เกียรติจารุกุล ม.5/4
 • นายณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์ ม.5/4
 • นายอธิวัฒน์ ชื่นนอก ม.5/4
 • นายณัฐชนน จันทร์โสม ม.5/4
 • นายวุฒิพันธุ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ ม.5/5
 • นายโชติพัฒน์ เผื่อนอุดม ม.5/5
 • นายศุภกิจ ดีอ่อง ม.6/5
 • นายพีรสิษฐ์ ปัณณพงศ์ ม.6/5
 • นายคีตา โอสธีรกุล ม.6/5
 • นายพชระ นวลเอี่ยม ม.6/5
 • นายกฤติน สมุทรโคจร ม.6/5

โดยมีมาสเตอร์ฐิติกร พุกพูน เป็นผู้ฝึกสอน

Related Posts

ชนะเลิศ Card Game
Achievements, Latest News
ชนะเลิศ Card Game

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขัน Card Game วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ”

ชนะเลิศ Crossword Game
Achievements, Latest News
ชนะเลิศ Crossword Game

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขัน Crossword Game วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ”

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School