ชนะเลิศ PAPER CARFT CONTEST

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนประกวด “PAPER CARFT CONTEST” งานสาธิต ประสานมิตร วิชาการ “เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา แข่งขันนานาทักษะ Show Share Challenge” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจกรรมการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่
นายฐิติวัจน์ เรืองณรงค์ ม.4/4
– นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4
– นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School